Sitemap หมวดหมู่: http://www.tkttour.net/shop/sitemap/category_xml_sitemap.php
ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/05/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 17/01/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 115
3267


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (115)
 ทัวร์จีน ไม่ลงร้าน,ทัวร์คุณธรรม
 ทัวร์เกาะมัลดีฟส์
 ศูนย์บริการรถบัสให้เช่า รุ่นใหม่ล่าสุด
 ทัวร์จีน
 ทัวร์กัมพูชา
 ทัวร์อเมริกา
 ทัวร์แอฟริกา
 ทัวร์อาร์มาเนีย
 ทัวร์ภูฏาน
 ทัวร์อังกฤษ
 ทัวร์อิหร่าน
 ทัวร์อิสราเอล
 ทัวร์จอร์เจีย
 ทัวร์ตุรกี
 ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 ทัวร์เนปาล
 ทัวร์มอร็อกโก
 ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
 ทัวร์ยุโรป
 ทัวร์บรูไน
 ทัวร์เวียดนาม
 ทัวร์ลาว
 ทัวร์แคนาดา
 ทัวร์ดูไบ
 ทัวร์สิบสองปันนา
 Ecuador
 ทัวร์ฮ่องกง
 ทัวร์สิงคโปร์
 ทัวร์เกาหลี
 ทัวร์มาเลเซีย
 ทัวร์พม่า
 ทัวร์ออสเตรเลีย
 ทัวร์ศรีลังกา
 ทัวร์รัสเซีย
 ทัวร์อียิปต์
 ทัวร์ญี่ปุ่น
 ทัวร์นิวซีแลนด์
 ทัวร์ฟิลิปปินส์
 ทัวร์อินโดนีเซีย
 ทัวร์ไต้หวัน
 ทัวร์มาเก๊า
 ทัวร์อินเดีย
 แอฟริกาใต้
 ทัวร์เกาะมัลดีฟส์
 PHOTO GALLERY
 เที่ยวในประเทศ
 น่าน แพร่ 4D 2N
 อุ้มผาง ทีลอซู 4D2N
 เชียงคาน ภูเรือ3D
 ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี อ่าวมาหยาจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เชียงคาน ภูเรือ3D

เชียงคาน ภูเรือ3D

สนุกสุขใจ ม่วนซื่นริมโขง “เชียงคาน”
ภูเรือ ด่านซ้าย แก่งคุดคู้ ภูทอก 
3 วัน

วันแรก   กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.เลย


วันที่สอง ภูเรือ – ด่านซ้าย- พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ชาโต้ เดอ เลย - เชียงคาน
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ
ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่ง ประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัจจะและไมตรี ซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง)    *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
10.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน สนุกสนานกับการบรรยายจากยุวมัคคุเทศก์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
14.30 น. แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พักบรรยากาศสุดโรแมนติคแห่งเมืองเชียงคาน
17.30 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง ยามเย็น  ชมอาทิตย์ยามอัสดงกลางเมืองเชียงคาน
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ด้วยเมนูปลาแม่น้ำโขงเมืองเลย
หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนคนเดินริมโขง ที่มีร้านค้าน่ารักในแบบของเชียงคาน

วันที่สาม ภูทอก-แก่งคุดคู้-สวนหินผางาม-กรุงเทพ
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ตลาดเช้าเชียงคาน
เมนูที่ทุกคนต้องลองชิมคือปาท่องโก๋ยัดไส้ ของขึ้นชื่อเมืองเชียงคาน
09.00 น. ได้เวลาเช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
20.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครราชสีมา (มื้อที่ 6)
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ    ขั้นต่ำ 8 ท่านต่อ 1 ตู้   คณะส่วนตัว สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้
 ผู้ใหญ่                          ท่านละ         4,200   บาท   (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี     ท่านละ         3,600   บาท   (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                 ท่านละ           800   บาท
***หมายเหตุ เด็กมีเตียงเสริมคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D   - ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน  - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย รองเท้าแตะ,ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย,ถุงกันน้ำ,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด
กล้องถ่ายรูป,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว

       
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  2,000 บาท

โอนเข้าบัญชีชื่อบัญชี    คุณ วรัท  เดชมณเฑียร

ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาบางขุนนนท์              บัญชีออมทรัพย์   เลขที่   753-205-9539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด     สาขาตลิ่งชัน             บัญชีออมทรัพย์   เลขที่   211-001-8203

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางใหญ่          บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  306-217 -1845

การยกเลิกทัวร์

·       ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท

·       ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์

·       ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

TK TRAVEL & TOUR   02-903-0909 , 081-808-3445 fax 02-903-1469

 www.tkttour.net  Email  tktour@hotmail.com

 


 
Total: 0:               
 
    
© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.