Sitemap หมวดหมู่: http://www.tkttour.net/shop/sitemap/category_xml_sitemap.php
ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (115)
 ทัวร์จีน ไม่ลงร้าน,ทัวร์คุณธรรม
 ทัวร์เกาะมัลดีฟส์
 ศูนย์บริการรถบัสให้เช่า รุ่นใหม่ล่าสุด
 ทัวร์จีน
 ทัวร์กัมพูชา
 ทัวร์อเมริกา
 ทัวร์แอฟริกา
 ทัวร์อาร์มาเนีย
 ทัวร์ภูฏาน
 ทัวร์อังกฤษ
 ทัวร์อิหร่าน
 ทัวร์อิสราเอล
 ทัวร์จอร์เจีย
 ทัวร์ตุรกี
 ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 ทัวร์เนปาล
 ทัวร์มอร็อกโก
 ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
 ทัวร์ยุโรป
 ทัวร์บรูไน
 ทัวร์เวียดนาม
 ทัวร์ลาว
 ทัวร์แคนาดา
 ทัวร์ดูไบ
 ทัวร์สิบสองปันนา
 Ecuador
 ทัวร์ฮ่องกง
 ทัวร์สิงคโปร์
 ทัวร์เกาหลี
 ทัวร์มาเลเซีย
 ทัวร์พม่า
 ทัวร์ออสเตรเลีย
 ทัวร์ศรีลังกา
 ทัวร์รัสเซีย
 ทัวร์อียิปต์
 ทัวร์ญี่ปุ่น
 ทัวร์นิวซีแลนด์
 ทัวร์ฟิลิปปินส์
 ทัวร์อินโดนีเซีย
 ทัวร์ไต้หวัน
 ทัวร์มาเก๊า
 ทัวร์อินเดีย
 แอฟริกาใต้
 ทัวร์เกาะมัลดีฟส์
 PHOTO GALLERY
 เที่ยวในประเทศ
 น่าน แพร่ 4D 2N
 อุ้มผาง ทีลอซู 4D2N
 เชียงคาน ภูเรือ3D
 ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี อ่าวมาหยา

จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/05/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 17/01/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 115
3267


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ยุโรป >> EURO V10 ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย

EURO V10  ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ   ออสเตรีย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
EURO V10  ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ   ออสเตรีย


  Tell a Friend

EURO V10 ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย

รหัสสินค้า: 000122
ราคา: 70,500.00 บาท
รายละเอียด:

EURO V10 EasternEurope Classic Austria-Czech-Hungary
ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย • เชค • ฮังการี 8 วัน เดินทางสบายๆ กับสายการบิน Egypt Air ด้วยเครื่อง Boeing 777

นครเวียนนา - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูโดโจวี่ - มาเรียนสเก้ ลาสเน่ คาร์โลวี วารี่ - กรุงปราก - กรุงบูดาเปสต์
ปราสาทครุมลอฟ-มหาวิหารเซนต์วิตัส-ปราสาทแห่งปราก
พระราชวังเชินน์บรุนน์-ล่องแม่น้ำดานูบสุดแสนโรแมนติค-ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน

เมนู อาหารพิเศษ
บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อ ท่าน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - นครเวียนนา (ออสเตรีย)

22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภุมิ เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง นครเวียนนา - ลินซ์

00.45 น. ออกเดินทางสู่ นครเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 797 (แวะเปลี่ยนเครื่องและบริการอาหารเช้าที่กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์)
14.15 น. เดินทางถึง สนามบิน SCHWECHAT
นำคณะเดินทางสู่ เมืองลินซ์ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ สามของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดานูบ นำท่านชมเขตเมืองเก่าที่สวยงามมากด้วยอาคารเก่าแก่ในศิลปะสไตล์บารอคและรอคโคโค ชม เสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล สูง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่สร้างในสไตล์โกธิคในต้นศตวรรษที่ 6
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ City Hotel Linz หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ -เชสกี้ บูโดโจวี่ - คาร์โลวี วารี่ (เชค)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 เชิญท่านถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน เชสกี้ บูโดโจวี่ เมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นโบฮีเมียตอนใต้ เมืองศูนย์กลางธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง และวัฒนธรรม เมืองนี้ยังเป็นแหล่ผลิตเบียร์ ที่สำคัญ ตั้งแต่ปีค.ศ.1895 ภายใต้ยี่ห้อ BUDAR หรือ BUDWEISER ที่รู้จักกันทั่วโลก ไปยัง มาเรียนสเก้ ลาสเน่ ที่เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา และบรรยากาศ สุดแสนจะโรแมนติค ให้ท่านชม อาคาร Kolonade และ น้ำพุเต้นรำ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชม ศูนย์นิทรรศการ สถานที่ค้นพบบ่อน้ำพุที่ร้อนที่สุด ซึ่งภายในจัดแสดงเส้นทางของสาย น้ำแร่ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษคือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Grand Park Pupp Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง คาร์โลวี วารี่ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - จัตุรัส
สตาเรเมสโต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าและถ่ายรูปที่ระลึกที่ด้านหน้า มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำคณะเดินข้าม สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบกันเลย ข้ามแม่น้ำลัตตาวาเข้าสู่ย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เชค และโบ ฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึง
ชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Deplomat Prauge Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงปราก - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเที่ยวชม กรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย เริ่มต้นจากเข้าสู่ ถนนวงแหวน Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง และแวะเดินเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube” แล้วเข้าสู่ ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หมู่บ้าน Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเรื่องการผลิตไวน์สดอิ่มอร่อยกับขาหมูหรือ ไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นตำรับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ
พักค้างคืน ณ Holiday Inn City Vienna Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หกของการเดินทาง กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี่)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรียไปยัง สาธารณรัฐฮังการี บนเส้นทางที่มีธรรมชาติงดงาม มากด้วย ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สัมผัสชีวิตผู้คนในชนบทชาวฮังกาเรี่ยน สู่ กรุงบูดาเปสต์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่นตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบในยามเย็น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ลองลิ้มชิมรสซุป “กูลาซ” พร้อมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียน
พักค้างคืน ณ Mercure Buda Hotel Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงบูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเที่ยวชมฝั่งเมืองเก่า “บูดา” ผ่านชมเขตโรมันซึ่งยังคงมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในยุคที่โรมันมีอำนาจเหนือดินแดนแห่งนี้ ขึ้นสู่ Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบ จากนั้นข้ามแม่น้ำดานูบสู่ฝั่งเมืองใหม่ “เปสต์” ผ่านชม อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แวะถ่ายรูปหน้า จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สำหรับใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี่และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต แล้วเข้าสู่ ถนนวาซี่ ถนนคนเดินที่มีสินค้าและของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว ฯลฯ มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของถูกใจก่อนกลับบ้าน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบินบูดาเปสต์
17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 740 / MS 961

วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี
---------------------------------------------------------------------

กำหนดวันออกเดินทาง:
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
พักห้องคู่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม เด็กต่ำกว่า 5
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม กรณีผู้ใหญ่
พัก 3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด
ตามรายการ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (ชั้นประหยัด) สายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
3. ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบชมสองฟากฝั่งกรุงบูดาเปสต์
4. ค่าเข้าชมสถานที่และการแสดงที่ระบุการตามรายการ (พระราชวังเชินบรุนน์, กรีนซิ่ง วิลเลจ, กูลาซปาร์ตี้)
5. ค่าโรงแรมที่พัก ที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าวีซ่า 3 ประเทศที่ระบุตามรายการ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
8. ค่าอาหารที่ระบุไว้ในรายการ
9. ทิปพนักงานขับรถในยุโรป
10. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
11. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
12. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการจำนวนทั้งสิน 8,000 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
• กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
• หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงาน การจลาจล สงครามการเมือง การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน สายการเดินเรือ รถไฟ พาหนะท้องถิ่น ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัท มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ / หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”


เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (MS)

 หนังสือเดินทาง
- ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 5 หน้า

 รูปถ่าย
- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับสถานทูตออสเตรีย และรูปขนาด 2x2.5 นิ้ว 4 รูป สำหรับสถานทูตเชคและฮังการี (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

 หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
- สมุดบัญชี เงินฝากตัวจริง สำหรับแสดงที่สถานทูตออสเตรียเท่านั้น
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า) จำนวน 1 ชุด
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

 หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- กรณีเป็นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ ลาหยุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
- สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 ชุด
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อ
รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
- ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา จำนวน 1 ชุด
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครอง
ของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของ ผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น จำนวน 1 ชุด
- กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อ รับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
-------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงิน
1. โดยโอนเข้าบัญชีของบริษัท ชื่อ คุณ วรัท เดชมณเฑียร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 753-205-9539
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-001-8203
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางใหญ่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 306-217 -1845
2. แฟกซ์สลิปโอนเงิน ชื่อ โปรแกรมที่จอง มาที่บริษัทฯ 02-903-1469 หรือ tkholidays@hotmail.com
3. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 4. ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน

TK TRAVEL & TOUR
THUPTHONGKUM HOTEL 364 Thanavithee Rd. Arunyapratet Sakaew 27120 THAILAND
THUPTHONGKUM TRAVEL & TOUR 136 Ta-naw Rd., Taradyot Phranakhon, Bangkok 10200
67/429 Moobaan phrapin 3 Soi 9 Kanjanaapisek Rd. Bangmaenang Bangyai Nonthaburi 11140
TEL. (66) 02-903-0909 , 02-903-0909 , 081-808-3445 FAX (66) 02-903-1469
Email : tkholidays@hotmail.com license 11/3267
//www.tkttour.com


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.